_________________51b6e613b5d6f.gif

พลาสติกม้วน  ขนาดต่างๆ

อีเมล
พลาสติกม้วน  ขนาด 0.4(40 หลา) - 0.10 (85 หลา) ใช้สำหรับห่อสินค้า ห่อปกหนังสือ ใช้สอยประโยชน์ต่างๆ ตามต้องการ
คะแนนโหวต: ยังไม่มีการโหวตให้คะแนน
ราคาลดพิเศษ: 170.50 ฿
รายละเอียด
รายการ หน่วย ราคา/ม้วน
พลาสติกม้วน 04   ยาว40หลา
ม้วน 170.50
พลาสติกม้วน 07  ยาว 75 หลา
ม้วน 660
พลาสติกม้วน 08  ยาว  75หลา ม้วน 737
พลาสติกม้วน 09 ยาว 75 หลา ม้วน 803

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์สินค้าสำหัรบสินค้าชิ้นนี้.